Ugovor_nabavka tonera i dr._MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
PRINTEX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Februar 14, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):