Ugovor_nabavka tonera, ribona i drum unita

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
CROBOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.06.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2269,80
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):