Ugovor_nabavka usluga popravka motornog vozila sa zamjenom dijelova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Oktobar 12, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):