Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku marke Dacia (LOT 1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
GUMA M d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
10.02.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5000,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):