Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku_Citroen (LOT 5)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
BERLIJETA d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
11.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3643,90
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):