Ugovor_nabavka zaštitnih odijela

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
ECOTIME d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
17.04.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):