Ugovor_servisiranje mv u garantnom roku_Volkswagen (LOT 4)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
18.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4131,02
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):