Ugovor_usluge projektovanja, projektantske usluge i usluge nadzora_MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HP HIDROPROJEKT d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.09.2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):