Ugovor_usluge servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih osoba

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
A&D d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
02.06.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):