Jedinica za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode

Jedinica za osiguranje objekata i zadržavanje

osoba lišenih slobode

 

Adresa: La benevolencije broj 16
Tel: 033 286 848
Tel: 033 286 936
E-mail: osiguranjeobjekata@mup.ks.gov.ba
 

 

 

 

7
Lokacijan: