Ispravka Obavještenja za kandidate sa rezultatima ostvarenim na Testu opšteg znanja i terminima održavanja Testa fizičke sposobnosti