Skip to main content
Please wait...

Uprava policije

POLICIJSKI KOMESAR

 

Ured policijskog komesara   

Sektor uniformisane policije

Sektor kriminalističke
policije

Sektor za policijsku
podršku 

Sektor za pravne, kadrovske  posl. i analitiku

Sektor za materijalno- finansijske poslove

Jedinica za profesionalne standarde

 

Odjeljenje za odnose s javnošću  

Operativni centar

Odj.za privredni kriminal i borbu protiv korupcije 

Specijalna policijska jedinica

Odj. za pravne i kadrovske poslove

Odj.za mat. opr. i komer. poslove 

Odj. za unutr. kontrolu 

 Odjeljenje za edukaciju

 Odj. za unutr. nadzor, koordin. i usmjeravanje

Odj. za krvne, seksualne delike i ratne zločine 

Jedinica interventne policije 

Odj.za analit., planir. i evid. 

Odj. za finan. knjigov.posl. 

Odjeljenje za razvoj načela, procedura, standarda, zaštitu tajnih i ličnih podataka i zaštitu na radu 

Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici

Odjeljenje za saobraćajne istrage

Odjeljenje za imovinske delikte

Jedinica operativne podrške

 

Odjeljnje za tehničko uslužne poslove i održavanje motornih vozila

 

 

 

Odjeljenje za kriptozaštitu i radio-vezu

Odj. za borbu prot.zloup.opoj.
droga

 

 

 

 

 

 

 Odjeljenje za video nadzor

Odj. za krim.tehniku i forenziku 

 

 

 

 

 

 

Jedinica za saobr.

Odjeljenje za kontardiverzionu zaštitu

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog i visokotehnološkog kriminala

 

 

 

 

 
   

Krim.-obavještajna jedinica

         

 

 

POLICIJSKA UPRAVA STARI GRAD

POLICIJSKA UPRAVA CENTAR 

POLICIJSKA UPRAVA  NOVO SARAJEVO

POLICIJSKA UPRAVA NOVI GRAD

POLICIJSKA UPRAVA ILIDŽA

POLICIJSKA UPRAVA HADŽIĆI I TRNOVO

POLICIJSKA UPRAVA ILIJAŠ

POLICIJSKA UPRAVA VOGOŠĆA

P.S. Stari Grad

P.S. Centar

P.S.Novo Sarajevo

P.S. Novi Grad

P.S. Ilidža

P.S. Hadžići

P.S. Ilijaš

P.S. Vogošća

OKP Stari Grad

OKP Centar

OKP N. Sarajevo

P.S. Dobrinja

OKP Ilidža

P.S. Trnovo

P.O. Srednje

OKP Vogošća

 

 

 

P.O. Rajlovac

 

P.O. Bjelašnica i Igman 

OKP Ilijaš

 

 

 

OKP Novi Grad

 

OKP Hadžići i
Trnovo

 

 

 

 

 

 

 

Prilog
Organizaciona Shema (293.37 KB)