Skip to main content
Please wait...

Rad sa zajednicom

2020 - septembar - Jesenji Auto Show
2020 - septembar - Skakavac Trail utrka
2019. - oktobar i novembar - PS Ilidža
2019. - novembar - Jedinica za saobraćaj
2019 - novembar - PS Stari Grad - School&School posjeta
2019. - novembar - PS Centar - posjeta djece iz vrtića Leptirić
2019 - novembar - PS Centar - Svjetski dan prava djeteta
2019 - novembar - PS Centar
2019 - novembar - Jedinica za saobraćaj - posjeta učenika O.Š. Aneks
2019 - novembar - PS Novo Sarajevo
ZAJEDNIČKI ZAUSTAVIMO NASILJE I NEDOLIČNO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
2018. - novembar - PS Vogošća
2018. - novembar - Jedinica za saobraćaj
2018 - septembar - Jedinica za sigurnost saobraćaja
2018- april - Jedinica za sigurnost saobraćaja
2018. - januar - april - PS Centar
2017. - juni - oktobar - PS Centar
2017. - novembar - Jedinica za sigurnost saobraćaja
2017. - oktobar - PS Hadžići
2017. - septembar - Jedinica za sigurnost saobraćaja
2017. - maj - PS Centar
2017. - april - PS Centar
2017. - april - PS Stari Grad Sarajevo
2017. - april - PS Novi Grad
2017. - februar i mart - PS Novi Grad
2017. - mart - PS Ilijaš
2017. - mart - PS Hadžići
2017. - februar - PS Hadžići
2017. - januar i februar - PS Centar
2017. - februar - Pink Shirt Day - P.S. Ilidža
2016. - novembar - PS Novi Grad
2016. - novembar - PS Stari Grad
2016. - novembar - PS Vogošća
2016. - novembar - PS Centar
2016. - novembar - PS Hadžići
2016. - oktobar - Prva PU PS Centar
2016. - oktobar - radionica "Zamisli 2030"
2016. - novembar - Jedinica za saobraćaj
2016. - septembar i oktobar - Treća PU
Informacija o radnim sastancima RPZ koordinatora Uprave policije sa policijskim službenicima u PS Centar i PS Ilidža
2016. - septembar - PS Centar
2016 - septembar - RPZ koordinator Treća PU
2016. - septembar - Treća PU
2016. - april - juni - PS Centar
2015 - septembar - decembar - PS Centar
2015. - april-septembar - Prva PU-PS Centar
2015. - decembar - mart 2014. - PS Centar
2015 - septembar 14 - februar 15 - Treća PU
2015. - decembar - februar - Druga PU
2014. - novembar - PS Ilidža