Skip to main content
Please wait...

Kontakti


Sarajevo, La Benevolencija 16

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:Centrala
+387(0)33 286-700
mup@mup.ks.gov.ba
ID broj:Ministarstvo 4200220350006, Uprava policije 4200220350146

MINISTAR
Admir Katica
Tel:+387(0)33 286-701
+387(0)33 286-702
+387(0)33 226-445
ministar@mup.ks.gov.ba

UPRAVA POLICIJE - POLICIJSKI KOMESAR - GENERALNI INSPEKTOR
Fatmir Hajdarević
Tel:+387(0)33 286-712
+387(0)33 201-705
komesar@mup.ks.gov.ba

ODJELJENJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tel:+387(0)33 286-726, +387(0)33 286 727
+387(0)33 211-114
javnost@mup.ks.gov.ba, webmaster@mup.ks.gov.ba

UPRAVA PODRŠKE

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286-770
+387(0)33 286-771
+387(0)33 200-923
upravapodrske@mup.ks.gov.ba

UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I PRAVNE POSLOVE
Pomoćnik ministra

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286-768
+387(0)33 286-769
+387(0)33 611-676

UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I PRAVNE POSLOVE

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387 (0)33 286-768
+387 (0)33 611-676
moji.dokumenti@mup.ks.gov.ba

KABINET MINISTRA
Stručni savjetnik za odnose s javnošću

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286 803
kabinet@mup.ks.gov.ba

JEDINICA ZA PROFESIONALNE STANDARDE - PRITUŽBE GRAĐANA
Tel:+387(0)33 286-716
+387(0)33 200-926
prituzbegradjana@mup.ks.gov.ba

INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU OD POŽARA, ZAŠTITARSKE AGENCIJE I UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE, MATIČNE KNJIGE I CIVILNI REGISTAR

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286-905
inspektorat@mup.ks.gov.ba

UPRAVA PODRŠKE

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286-770
+387(0)33 200-923
upravapodrske@mup.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA

Radno vrijeme: od 07.30 do 16.00

Tel:+387(0)33 286-790, +387(0)33 201-428
sekretar@mup.ks.gov.ba

PRISTUP INFORMACIJAMA
Tel:+387(0)33 286 921
+387(0)33 286 916
+387(0)33 286 812
pristupinformacijama@mup.ks.gov.ba

JAVNE NABAVKE
Tel:+387(0)33 286-740
javnenabavke@mup.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Tel:+387(0)33 286-790
+387(0)33 201 428
+387(0)33 219-996
sekretar@mup.ks.gov.ba

INSPEKTORAT
Tel:+387(0)33 286-905
+387(0)33 286 906
+387(0)33 286-731
+387(0)33 286 904
+387(0)33 286 718
+387(0)33 286 979
inspektorat@mup.ks.gov.ba

KABINET MINISTRA
Stručni savjetnik za odnose s javnošću
Tel:+387(0)33 286-803
+387(0)33
kabinet@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku
Tel:+387(0)33 286-762
+387(0)33 286-763
+387(0)33 221-398

Odjeljenje za edukaciju
Tel:+387(0)33 526 997
+387(0)33 407 235
+387(0)33 407 236
+387(0)33 660-280
edukacija.up@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog i visokotehnološkog kriminala
Tel:+387(0)33