Pretraga

Ukupno 1224
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 2,3 i 5 Ugovaranje i realizacija 07.05.2019 PAPILON d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 4 Ugovaranje i realizacija 08.05.2019 GRAFIKON d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 INTER-COM d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 R&S d.o.o.
Odluka o poništenju postupka "Nabavke balističkih prsluka" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ugovor o sukcesivnoj nabavci higijensko potrošnog materijala UP Ugovaranje i realizacija 08.03.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju sistema video nadzora UP Ugovaranje i realizacija 02.04.2019 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja - UP Ugovaranje i realizacija 15.04.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje izvođenja taktičko-situacionog gađanja Ugovaranje i realizacija 10.05.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 FLACON d.o.o Sarajevo
Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga servisiranja kabineta za sušenje tragova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga reparacije kožnih kompleta motociklističke uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke itisona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja-MUP KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinsko-zanatskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Ugovor o nabavci usluge popravke mjenjača za službena motorna vozila UP MUP KS Ugovaranje i realizacija 19.04.2019 1.948,64 1.948,64 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ugovor - usluge štampe brošura Ugovaranje i realizacija 13.05.2019 1.573,65 1.573,65 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje UP Ugovaranje i realizacija 15.05.2019 32.400,81 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavvci djielova uniforme za potrebe Uprave policije MUP KS Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka dijelova uniformi za policijske službenike" UP Pokretanje i tok postupka 10.06.2019 39.171,60
Odluka za pokretanje postupka javne nabavke zaštitne policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nadogradnja sistema za analizu i praćenje saobraćaja - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.06.2019 488.685,60
Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih metalnih ormara za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.05.2019
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019.g. Plan nabavki 03.06.2019
Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku - UP Pokretanje i tok postupka 03.06.2019
Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.05.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva - MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.05.2019 34.732,39
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme za policijske službenike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.05.2019
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini za MUP KS Pokretanje i tok postupka 29.05.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izradu i ugradnju vanjskih roletni na objekat MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke neprioritetnih usluga - restoranskih usluga za MUP KS Pokretanje i tok postupka 28.05.2019
Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a KS za 2019. Plan nabavki 27.05.2019
Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka 28.05.2019
Odluka o nabavci orginalnih tonera za uređaje u garantnom roku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019
Odluka o sukcesivnoj javnoj nabavci redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
Odluka o javnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. - MUP KS Plan nabavki 16.05.2019
Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 EUROHOERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija 14.05.2019 SARADIS d.o.o Vogoošća
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara Ugovaranje i realizacija 15.05.2019 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma za motorna vozila MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.05.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Ukupno po stranici 562.589,59 35.923,10 3.522,29