Pretraga

Ukupno 1778
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o nabavci odijela za bicikliste Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2020
Odluka o nabavci tri bicikla Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2020
Ugovor - o nabavci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka potrošnog kompjuterskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2020
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 5.154,79 R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka o nabavci štampanog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2020
Odluka o nabavci kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2020
Odluka o nabavci higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke autoguma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2020
Odluka - nabavka tonera, ketridža i ribona Pokretanje i tok postupka 14.05.2020
Ugovor za nabavku pištolja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 6.201,00 6.201,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Okvirni sporazum o nabavci usluga kontrole emisije štetnih gasova (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.05.2020 3.032,64 Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum o nabavci usluga servisiranja agregata (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2020 2.457,00 Energoinvest SUE d.d. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke štampanog materijala_UP Pokretanje i tok postupka 11.05.2020
Ugovor_sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara -LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor_sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_sredstva za dezinfekciju u cilju prevencije širenja COVID19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 APOTEKE SARAJEVO
Ugovor o nabavci zaštitnih maski_UP Ugovaranje i realizacija 19.03.2020 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka sredstava za dezinfekciju_prevencija širenja COVID19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka zaštitnih odijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka dijelova uniforme_UN mirovna misija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci rukavica za jednokratnu upotrebu Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.04.2020 Agromarket MURTA d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora_nabavka potrošnog materijala za fotolaboratoriju Pokretanje i tok postupka 07.05.2020
Posebna odluka za nabavku vizira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2020
Odluka o poništenju postupka nabavke motornog vozila za posebne namjene Pokretanje i tok postupka 07.05.2020
Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora_nabavka rukavica za jednokratnu upotrebu Pokretanje i tok postupka 24.04.2020
Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora_nabavka sredstava za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka 03.04.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke zaštitne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2020
Ugovor_nabavka usluga servisiranja motornog vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 1.368,13 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i dr. (LOT 2) Ugovaranje i realizacija 30.04.2020 12.881,70 GRIZELJ GROUP d.o.o. Sarajeo
Ugovor_pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila_MUP KS Ugovaranje i realizacija 24.04.2020 1.221,22 ASA Assistance d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila_MUP KS Ugovaranje i realizacija 03.04.2020 2.442,45 ASA Assistance d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka nitrilnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 2.000,00 2.000,00 AGROMARKET MURTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka higijensko-potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 2.739,61 2.739,61 ITR d.o.o. Sarajevo
Ugovor_ nabavka materijala za održavanje objekata_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 6.960,68 6.960,68 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 1.170,00 1.170,00 USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka za nabavku vizira s natpisom "policija" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2020
Odluka_izbor ponuđača i dodjela okvirnog sporazuma_nabavka hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka 04.05.2020
Odluka_izbor ponuđača i dodjela okvirnog sporazuma_nabavka pogonskog goriva Pokretanje i tok postupka 29.04.2020
Odluka o poništenju nabavke pogonskog goriva za motorna vozila za LOT 1 i LOT 5 Pokretanje i tok postupka 29.04.2020
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka 28.04.2020
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP KS za 2020. Plan nabavki 28.04.2020
Odluka_izbor ponuđača za usluge servisiranja motornih vozila (LOT 1-VW i LOT 2- Škoda) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.04.2020
Posebna odluka_nabavka pištolja u skladu s Pravilnikom o priznanjima, pohvalama i nagradama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020
Ugovor_nabavka termalnih kamera za mjerenje tjelesne temperature Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.04.2020 19.305,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku i dostavljanje početne ponude i pregovore Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 21.04.2020
Posebna odluka_nabavka kancelarijskog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.04.2020
Ugovor - nabavka rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 66.934,22 19.071,29