Pretraga

Ukupno 1071
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci nesesera za vršenje uviđaja Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 7.020,00 7.020,00 MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci promo materijala II - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 1.913,54 1.913,54 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci oznaka činova Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 3.381,30 3.381,30 USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci promo materijala UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 5.105,88 5.105,88 MURIX d.o.o. Tešanj
Ugovor o nabavci dijelova uniforme UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 3.656,41 3.656,41 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci fotoaparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1.920,00 1.920,00 FOTO ŽUNIĆ d.o.o Tuzla
Ugovor o nabavci usluga izrade prostora u pocliijskom vozilu za prijevoz lica lišenih slobode - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 7.018,83 7.018,83 KOMEL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci traka sa natpisom "STOP POLICIJA" Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 2.340,00 2.340,00 FER PLAST d.o.o. Vogošća
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga noćenja sa doručkom i punim pansionom Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.02.2019 79.800,00
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim pregovaračem UP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.02.2019
Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora zaključno sa 31.01.2019.g. MUP Ugovaranje i realizacija 04.02.2019
Odluka o utvrđivanju Izmjena plana nabavki MUP KS za 2018.g. Plan nabavki 31.12.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga osiguranja motornih vozila Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 07.02.2019
Odluka o izboru ponuđača za nabavku materijala za tehničko održavanje zgrada MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.01.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga pripreme za štampu i štampe brošura - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2019
Ugovor o nabavci ručnih satova - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.291,20 6.291,20 Silver Trend d.o.o. Mostar
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga izrade prostora u policijskom vozilu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina i opreme za prenos podataka i glasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.821,69 6.821,69 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6.000,00 6.000,00 OSING d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci mehaničke opreme i alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 7.009,22 7.009,22 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.961,50 6.961,50 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci policijskih kućica II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.752,30 6.752,30 ALPROM d.o.o. Kiseljak
Ugovor o nabavci računarske opreme - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.995,43 6.995,43 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci suvenira - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 1.392,30 1.392,30 EUROFER d.o.o. Tuzla
Ugovor o nabavci i ugradnji žaluzina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2.160,00 2.160,00 TRIOSTIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6.886,62 6.886,62 MICOM d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme II - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2.615,80 2.615,80 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 1.525,98 1.525,98 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci informatičke opreme LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 36.010,44 36.010,44 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci informatičke opreme - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 8.973,00 8.973,00 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci programskih paketa za upravljanje konfiguracijom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 16.029,00 16.029,00 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci programskih paketa za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 35.426,55 35.426,55 QSS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6.885,45 6.885,45 MIRA-MAR d.o.o. Foča
Ugovor o izvođenju radova - MUP Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 11.692,36 11.692,36 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta Ugovaranje i realizacija 27.12.2018 19.747,26 19.747,26 "JP za prostorno planiranje i uređenje grada" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci mašina za higijensko održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 6.986,04 6.986,04 DOMOD d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci namještaja LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 44.352,36 44.352,36 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka tonera, ketridža i ribona - MUP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 52.488,00 52.488,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - CROBOX Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji službenog motornog vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 29.952,00 29.952,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci namještaja LOT4 Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 12.072,94 12.072,94 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci namještaja LOT1 i LOT2 Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka
Ugovor - nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krova iznad arhive na objektu Jedinice za specijalističku podršku Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 62.669,30 62.669,30 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka građevinsko-zanatskih radova adaptacije objekta Centar za obuku kadrova "Grkarica" Igman Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 146.065,96 146.065,96 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci informatičke opreme LOT 6 UPS Ugovaranje i realizacija 27.12.2018 ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo
Ugovor - nabavka mrežne opreme - II MUP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 TeleNet d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci informatičke opreme LOT 3- MUP Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci mrežne opreme - MUP Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 R&S d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 79.800,00 583.118,66 583.118,66