Pretraga

Ukupno 1913
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke potrošnog kompjuterskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2020
Odluka - nabavka motociklističke uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.09.2020 102.546,40
Ugovor o nabavci higijensko-potrošnog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 773,73 R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinsko-zanatskih radova_sanacija krova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga osiguranja mv_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2020
Zaključak o prekidu postupka nabavke higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 18.09.2020
Okvirni sporazum - toner, ketridž, ribon za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 CROBOX d.o.o.
Ugovor o nabavci - toner, ketridž i ribon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 CROBOX d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka 15.09.2020
Odluka_nabavka usluga vanredne dezinfekcije_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2020
Odluka_ pokretanje postupka nabavke motornog vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_oprema za proširenje sistema "Sparta" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 249.970,50
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke mrežne opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020
Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a KS za 2020. godinu Plan nabavki 07.09.2020
Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke auto guma_UP Pokretanje i tok postupka 07.09.2020
Ugovor_nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP Ugovaranje i realizacija 03.09.2020 SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga servisiranja klima uređaja_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 7.005,49 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo
Odluka_izbor ponuđača za nabavku higijensko-potrošnog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2020
Ugovor _ nabavka kancelarijskog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_nabavka kancelarijkog materijala Ugovaranje i realizacija 28.08.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka itisona Pokretanje i tok postupka 31.08.2020
Odluka - premještanje radarskog sistema instaliranog u službeno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2020
Odluka o nabavci policijske opreme LOT 3 i LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.08.2020
Odluka - poništenje postupka nabavke policijske opreme LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.08.2020
Odluka o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku Pokretanje i tok postupka 25.08.2020
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_31.07.2020. Ugovaranje i realizacija
Ugovor o servisiranju motornih vozila - lot 2, lot 3, lot 5 i lot 6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2020 BOS-MONT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP MUPKS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.08.2020 Svjetlost - BiH print d.o.o. Sarajevo
Ugovor_mehaničko čišćenje dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 2.534,22 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Ugovor_usluge kontrole emisije štetnih gasova_LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.05.2020 1.010,88 Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
Ugovor_servisiranje mv u garantnom roku marke Peugeot_LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.07.2020 BLOK d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_servisiranje mv u garantnom roku marke Peugeot_LOT 2 Ugovaranje i realizacija 01.07.2020 BLOK d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka vizira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 5.528,25 Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Sarajevo
Ugovor_glavni projekat adaptacije i dogradnje PU Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 6.903,00 I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka higijensko potrošnog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 1.425,67 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_održavanje softvera "Japet" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 IDS Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo
Ugovor_usluge objave smrtovnica/sjećanja i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
Ugovor_usluge održavanja sistema videonadzora i tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 ARCUS d.o.o. Sarajevo
Ugovor_usluge popravke sistema vatrodojave i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 7.002,45 PROVING d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2020 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku tonera, ketridža i ribona Pokretanje i tok postupka 18.08.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka 17.08.2020
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku UP Pokretanje i tok postupka 17.08.2020
Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava_MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2020 83.999,99 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020.godinu Plan nabavki 13.08.2020
Odluka - servisiranje motornih vozila za potrebe UP MUP KS (lot 1 i lot 2) Pokretanje i tok postupka 12.08.2020
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka štampanog materijala za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 Svjetlost - BiH print d.o.o. Sarajevo
Odluka - objava oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.08.2020
Ukupno po stranici 352.516,90 116.183,68 0,00