Pretraga

Ukupno 476
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 13.09.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017
Odluka o provođenju postupka za servisiranje službenih motocikala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke radne odjeće i obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Odluka o nabavci usluga_izrada glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice Srednje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 350.555,74
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2017 69.027,08
Odluka o provođenju postupka za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.08.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2017 24.777,09
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2017
Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Aneks ugovora o nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.310,40 1.310,40 COLOR ELECTRONIC d.o.o. Tuzla
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.083,42 1.083,42 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 1.594,71 1.594,71 FEF Export Import Sarajevo
Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2017 1.837,49 1.837,49 CITY GROUP Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 23.02.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku mašine za izradu fotografija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017
Anex ugovora o kontroli emisije štetnih gasova Ugovaranje i realizacija 28.06.2017 "TQM" d.o.o. Lukavac
Aneks ugovora o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija 26.06.2017 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1.547,91 "RACIONAL" d.o.o.
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije Ugovaranje i realizacija
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija
Odluka o provođenju postupka nabavke desk-top računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2017
Odluka o provođenju postupka za nabavku policijske opreme - dron sa pratećom opremom i dijelovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku 2 fotelje i 31 kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon" Ugovaranje i realizacija 30.05.2017 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera Ugovaranje i realizacija 30.05.2017 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija 18.05.2017 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara Ugovaranje i realizacija 06.06.2017 "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci taktičkih uniformi multicam i taktičkih čizama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2017 198.806,40 198.806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci pancira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2017 139.464,00 139.464,00 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva" Ugovaranje i realizacija 10.05.2017 "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 1.123,20 1.123,20 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 643.034,52 346.767,53 345.219,62