Pretraga

Ukupno 710
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke policijske opreme za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka 13.04.2018
Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu Plan nabavki 20.04.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP - april 2018. Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.04.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vatrenog naoružanja za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 13.04.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za kriminalističku tehniku UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2018 29.950,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.04.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku telefonskog uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku alkoholmetra sa štampačem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018
Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver Ugovaranje i realizacija 14.03.2018 6.589,44 6.589,44 "4th Dimension" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci stakla za šalter salu MUP Ugovaranje i realizacija 14.03.2018 4.570,38 4.570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i ugradnju sistema za mjerenje trzine TSS Auto Vision Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018
Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 3.501,34 3.501,34 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci štampanog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 6.000,00 6.000,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 662,00 662,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke usluga servisiranja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2018 246.000,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku štampanog materijala MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku prehrambenih porizvoda MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija 12.03.2018 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 25.01.2018 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci stakla za šalter salu Ugovaranje i realizacija 14.03.2018 4.570,38 4.570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 4.032,70 4.032,70 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.365,48 1.365,48 MURIX d.o.o. Tešanj
Odluka o provođenju postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje oružja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke policijskog terenskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga zamjene krila vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Ugovor o nabavci promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3.325,72 3.325,72 R&S d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ugovor o nabavci avio-karata Ugovaranje i realizacija 06.02.2018 1.430,00 1.430,00 Air Line Tours d.o.o.
Ugovor nabavka kancelarijskog namještaja up Ugovaranje i realizacija 07.02.2018 7.013,00 7.013,00 Sarajevo Business Consulting d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga specijalističke prilagođene obuke "Administriranje Juniper Networks SRX firewalla" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke sukcesivnog pružanja usluga tehničkog pregleda motornih vozila UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju stakla u šalter sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku licenci za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018
Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 23.02.2018
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 Plan nabavki 19.02.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
Ukupno po stranici 275.950,00 43.060,44 43.060,44