Pretraga

Ukupno 884
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2018
Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 03.10.2018 34.101,74 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kompleta az uzimanje uzoraka krvi i urina - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za održavanje objekata - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja objekata - moleraja - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018
Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 17.09.2018 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju vozila marke Škoda Octavia u garantnom roku - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum koji je Uprava policije MUP-a KS potpisala sa AUTOCENTROM TOMIĆ d.o.o Mostar Ugovaranje i realizacija 13.09.2018 AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW Ugovaranje i realizacija 10.09.2018 AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Odluka o izboru ponuđača za nabavku higijensko potrošnog materijala - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dijelova uniforme - Lot 2 pantalone Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018 229.086,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme i programa DMR sistema radio veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke stacionarnih radara za mjerenje brzine kretanja vozila - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.g. Plan nabavki 02.10.2018
Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.412,42 5.412,42 ZODD DIMNJAK Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 5.181,28 5.181,28 ITG d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 871,65 871,65 MATISA d.o.o. Tuzla
Ugovor o pružanju usluga kontrole emisije štetnih gasova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 1.404,00 1.404,00 TQM d.o.o Lukavac
Ugovor o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 3.042,00 NORMAL ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila za potrebe MUP-a KS - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga izrade Glavnog i Izvedbenog projekta za dogradnju i adaptacija PU Novi Grad - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke policijske opreme - balistički prsluci i gas maske sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka 28.09.2018
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampe brošura Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2018
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga objavljivanja oglasa/konkursa u dnevnim novinama - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2018
Odluka - dodjela ugovora za nabavku baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka 13.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko zanatskih radova u skladištau Rakovica MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 34.101,74
Odluka o provođenju postupka javne nabavke vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018
Ugovor - toneri, ketridž, ribon Ugovaranje i realizacija 28.08.2018 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX Ugovaranje i realizacija 28.08.2018
Ugovor - radarski uređaji za mjerenje brzine vozila - UP Ugovaranje i realizacija 24.08.2018 144.957,15 144.957,15 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Ugovaranje i realizacija 14.08.2018 2.776,00 2.776,00 EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo
Ugovor - servis softvera JAPET - UP Ugovaranje i realizacija 28.08.2018 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija 27.08.2018 8.827,65 8.827,65 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka kopir aparata - UP Ugovaranje i realizacija 22.08.2018 30.203,55 30.203,55 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor - računar, monitor, laptop - UP Ugovaranje i realizacija 27.08.2018 53.597,70 53.597,70 Digitarija d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 05.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja m.v. za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Odluka o provođenju postupka - nabavka hrane za pse UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Okvirni sporazum - UP MUP KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford i Suzuki Ugovaranje i realizacija 16.07.2018 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ukupno po stranici 263.187,74 290.375,14 253.231,40