Pretraga

Ukupno 544
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017 13.357,89
Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 17.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 268.248,00 268.248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 27.714,37 27.714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka kancelar. namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Ugovor o nabavci kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 5.499,00 5.499,00 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za detekciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 17.456,40 17.456,40 "ELUR" d.o.o. Kiseljak
Ugovor o nabavci bar code čitača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2017 31.637,97 31.637,97 "INFO-KOD" d.o.o. Travnik
Ugovor o nabavci metalnog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2017 15.921,36 15.921,36 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2017 53.105,72 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 67.377,70
Ugovor o nabavci znački- rever Ugovaranje i realizacija 25.09.2017 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju Ugovaranje i realizacija 28.09.2017 994,50 994,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 499.897,71
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 180.000,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku trakastih i dekorativnih paravan zavjesta i karnišli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017
Odluka o poništavanju postupka "Nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017 146.133,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma, akumulatora, motornih ulja i rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke akumulatora, motornih ulja, rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 27.10.2017 35.509,50
Odluka o provođenju postupka javne nabavke usluga osiguranja novih motornih vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2017
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sistemske jedinice sa foto-registracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta PS Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke svjetlosne i zvučne signalizacije za službena motorna vozila sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2017
Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. Plan nabavki 18.10.2017
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS Plan nabavki 18.10.2017
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozla - I Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija 16.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Odluka o ponovnom pokretanju postuka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
Odluka o pokretanju opstupka nabavke opreme i namještaja za kancelarije sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 12.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017
Ugovor - nabavka pečata Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 1.491,75 1.491,75 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje Ugovaranje i realizacija 14.09.2017 24.777,09 24.777,09 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motocikala BMW Ugovaranje i realizacija 28.09.2017 3.495,35 3.495,35 "Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo
Aneks Ugovora o nabavci akumulatora, sijalica, autokozmetike, motornih ulja Ugovaranje i realizacija 21.09.2017 "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji potkrovlja u PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017 18.288,98
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2017
Ukupno po stranici 960.564,78 6.449.516,51 6.396.410,79