Pretraga

Ukupno 1597
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o nabavci beretki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ugovor o nabavci uniformi za policijske službenike - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 642.447,00 642.447,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1.468,72 1.468,72 GRADIZ d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci respiratora FFP2 sa ventilom RP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1.200,00 1.200,00 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ugovor - nabavka uređaja za dijagnostiku kvara na vozilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 5.291,57 5.291,57 DE TOOLS d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 5.880,00 5.880,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
Ugovor o nabavci auto guma - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 Auto Centar Betanija d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 Auto Centar Betanija d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci prekrivača (zaštitne navlake) za policijske motocikle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 2 - matrični štampači Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 8.014,50 8.014,50 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 4 - uređaj za mjerenje debljine laka i LOT 5 - komplet za balističko viziranje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2019 12.519,00 12.519,00 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 1 - štampač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 876,33 876,33 INTER-COM d.o.o. Zenica
Odluka - nabavka metalnog namještaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka - nabavka kancelarijskih mašina - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Nissan (LOT 9) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 506,30 DES s.o.o. Saajevo
Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 09.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 26.12.2019 7.008,30 AUTOELEKTRA d.o.o. sarajevo
Ugovor o nabavci auto guma za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3.130,92 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci zastava za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 1.591,20 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera , ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 988,65 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka materijala za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6.685,03 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 1.823,68 PAPILON d.o.o. Saarajevo
Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova _rekonstrukcija priključka hidrantske i sanitarne vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2019 3.298,70 SELA d.o.o.
Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 6.980,00 STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor _nabavka suvenira Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3.387,15 EUROFER d.o.o. Tuzla
Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku_"Ssang Yong" (LOT 6 ) Ugovaranje i realizacija 24.12.2019 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata u objektima MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1.937,52 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga izrade natpisnih ploča za objekte MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6.955,20 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci suvenira-MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.12.2019 1.930,50 HELEDI ’S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 6.296,40 FACIT d.o.o. Sarajevo
Odluka o nabavci baterijskih lampi i amterijala za vršenje uviđaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 08.01.2020
Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke skenera za fotografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki_UP Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B-neprioritetne usluge-restoranske usluge Pokretanje i tok postupka 06.01.2020
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.01.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2020
Odluka o provođenju postupka za nabavku reflektujućih prsluka i reflektujućih narukavlja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke auto guma_UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Odluka_izbor ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova s podjelom na LOT-ove Pokretanje i tok postupka 27.12.2019
Odluka o izboru ponuđača_radovi na rekonstrukciji sanitarne i hidrantske vode_Grkarica Pokretanje i tok postupka 27.12.2019 3.298,70
Ukupno po stranici 3.298,70 730.216,67 677.697,12