Pretraga

Ukupno 2115
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih traka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci alata i pribora za auto servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rukavica za barutni test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka nabavke higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 04.12.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP 18.01.21. Ugovaranje i realizacija 18.01.2021
Ugovor_usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 7.009,07 ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka sanitarnih proizvoda i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 1.226,86 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka toaletnog papira, ubrusa i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 2.685,15 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka građevinskog i vodovodnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 816,43 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka mašina za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 6.366,56 INTERCOM d.o.o. Zenica
Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2021
Ugovor_nabavka kompjuterske opreme i potrepština_LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 4.773,60 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor_nabavka kompjuterske opreme i potrepština_LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 4.203,81 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka kompjuterskih konfiguracija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 15.291,90 GODIMERC d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci čitača pametnih kartica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 21.638,17 ŠPICA SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci namještaja (metalne kase) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 1.555,28 PRIMAT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 FARANG TSC d.o.o. Trnovo
Ugovor_nabavka građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 6.123,20 STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_ nabavka usluga izrade projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 1.053,00 YASSA d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka klima uređaja za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Odluka - nabavka radne odjeće za potrebe auto-servisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - nabavka alata i pribora za auto-servis Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Ugovor - o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Ugovaranje i realizacija 23.12.2020 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor - o nabavci usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci licence Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci raspršivača s dozvoljenim neškodljivim tvarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci alpinističke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 VIP DESIGN d.o.o. Sarajevo
Odluka - kancelarijske mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - bežični komunikacijski linkovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - nabavka električnih uređaja za grijanje prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka_nabavka usluga osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2020
Odluka_poništenje Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka s jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka 28.12.2020
Odluka_nabavka laptopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - servisiranje kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2020
Ugovor_nabavka plamenika za kotlovnicu u objektu PS Centar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2020 18.872,10 GRIZELJ-GROUP d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka usluga zakupa i održavanja za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 28.12.2020
Ugovor o nabavci jednokratnih troslojnih zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku baterijskih uložaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020
Izmjene i dopune Plana nabavki MUP KS za 2020. godinu Plan nabavki 18.12.2020
Ugovor o nabavci motornog vozila_MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2020 39.300,00 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor_usluge vanredne dezinfekcije_MUP KS Ugovaranje i realizacija 27.11.2020 4.818,06 SANI-TOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 135.733,19 0,00