Pretraga

Ukupno 663
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 23.02.2018
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 Plan nabavki 19.02.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
Aneks Ugovora o servisiranju liftova i platformi Ugovaranje i realizacija 31.12.2017 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
Ugovor o nabavci zimske opreme MUP Ugovaranje i realizacija 31.12.2017 6.880,80 6.880,80 SPORT-GMS d.o.o. Vitez
Ugovor o nabavci kompleta službene odjeće MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2017 44.572,32 44.572,32 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenju građevinskih radova - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.12.2017 67.377,70 67.377,70 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2018 8.775,00 8.775,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2018 2.628,99 2.628,99 "MIRA MAR" d.o.o. Foča
Ugovor o nabavci zimske opreme Ugovaranje i realizacija 31.01.2018 6.880,80 6.880,80 SPORT-GMS d.o.o. Vitez
Ugovor o nabavci pribora i sitnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 7.019,65 7.019,65 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja od iverala Ugovaranje i realizacija 12.01.2018 6.460,74 6.460,74 INEA d.o.o. Hadžići
Ugovor o pružanju usluga ZZZ MUPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke dvije povratne avio-karte Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2018
Ugovor o nabavci mašine za pranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 5.250,00 5.250,00 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci vakum-pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1.379,43 1.379,43 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci auto-presvlaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 7.020,35 7.020,35 AUTOTEX d.d. Pazarić
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2.152,80 2.152,80 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci standardizovane policijske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2017 122.850,00 122.850,00 KM TRADE Visoko
Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018
Ugovor o servisiranju motocikala BMW UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 6.364,60 6.364,60 "Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo
Ugovor za obavezno osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 50.805,00 50.805,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 23.615,30 23.615,30 CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj isporuci fotomaterijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2018 86.052,10 86.052,10 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelar. namještaja UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2017 66.555,45 66.555,45 GTR d.o.o. Mostar
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga popravke telefonske centrale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018
Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 26.01.2018
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 26.01.2018
Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2017 1.989,00 1.989,00 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ugovor o nabavci laboratorijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6.990,17 6.990,17 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2017 66.555,45 66.555,45 GTR d.o.o. Mostar
Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Ugovaranje i realizacija 27.12.2017 ITG d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme Ugovaranje i realizacija 29.12.2017 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora za kasko osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija 11.12.2017 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci auto guma nestandardnih dimenzija Ugovaranje i realizacija 31.12.2017 2.527,20 2.527,29 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2017 24.153,17 24.153,17 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika Ugovaranje i realizacija 29.12.2017 1.597,50 1.597,50 TeleNet d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija 27.12.2017 7.016,49 7.016,49 PROVING d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama održavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6.972,73 6.972,73 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci mašine za veš i usisivača Ugovaranje i realizacija 31.12.2017 5.399,08 5.399,08 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci originalnih tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 46.886,58 46.886,58 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 18.288,98 18.288,98 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci softverskih alata i licenci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 29.834,41 29.834,41 QSS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci računarske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2017 16.684,20 16.684,20 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze za službena motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2017 72.557,55 72.557,55 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala sa logom policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 Ugovaranje i realizacija
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija 17.01.2018
Ukupno po stranici 0,00 830.093,54 830.093,63