Skip to main content
Please wait...

Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) Datum potpisivanja ugovora Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) Ugovorna firma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci auto guma Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Odluka za nabavku usluga servisiranja kabineta za sušenje tragova Safekeeper 1500 DUPLEX Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Okvirni sporazum za sukcesivnu nabavku pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Bucomerc d.o.o. Kiseljak
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo - 2023 godina Plan nabavki
Odluka o pokretanju postupka nabavke nosača za motorno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Posebna odluka_nabavka usluga popravka motornog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_poništenje ponovnog postupka nabavke građevinsko-zanatskih radova na sanaciji mokrog čvora u sjedištu Ministarsva Pokretanje i tok postupka
Ugovor o servisiranju motornih vozila SUZUKI (LOT 7) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Posebna odluka_nabavka usluga angažmana posebnog vozila "pauk i kamiona s kranom (dizalice)_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču za LOT 1 Pokretanje i tok postupka
Odluka_izbor ponuđača i nabavka helikoptera_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ugovor - o pružanju usluga hitne medicinske pomoći Ugovaranje i realizacija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Zaključak_odgađanje nastavka postupka nabavke klima uređaja_MUP KS Pokretanje i tok postupka
Ugovor - najam opreme za printanje i kopiranje Ugovaranje i realizacija R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci mini video kamera sa pratećom opremom neophodnom za funkcionisanje cjelokupnog sistema Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak KARE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci potrošnog materijala za fotolaboratoriju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev Primaprom d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci usnika za alkometre Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka
Odluka_izbor ponuđača za nabavku motornih vozila (ponovni postupak)_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zaključak_odgađanje nastavka postupka nabavke novih telefonskih centrala u svrhu nadogradnje i umrežavanja centrala u postojeći sistem OpenScape 4000 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka_izbor ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (sukcesivno)_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka_izbor ponuđača_produženje postojećih licenci i podrška za CISCO sigurnosnu opremu i softver na period od tri godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ugovor o nabavci sportske opreme I - lot 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum EURO-BICCO d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za sukcesivnu nabavku prehrambenih proizvoda Pokretanje i tok postupka
Odluka_nabavka namještaja_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za motorna vozila - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci sportske opreme - LOT 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Penny plus d.o.o. Vogošća
Ugovor_nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak R&S d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_tekuće održavanje krovova Ugovaranje i realizacija Građevinsko-limarski obrt_LimFix Žepče
Ugovor_usluge projektovanja, projektantske usluge i usluge nadzora_MUP KS Ugovaranje i realizacija HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja kotlova (LOT 3) Ugovaranje i realizacija GRIZELJ-GROUP d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_nabavka peleta_MUP KS Ugovaranje i realizacija LUMBERJACK d.o.o. Sarajevo
Odluka_nabavka alata za potrebe Sektora informatike_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_nabavka klima uređaja_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluka_nabavka kancelarijskih mašina_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_nabavka opreme za potrebe Sektora za tehničko i higijensko održavanje_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_nabavka posuđa_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_nabavka radne odjeće_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka_nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke VW_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ugovor o nabavci usluga održavanja opreme iz sistema video nadzora Ugovaranje i realizacija MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku pogonskog goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Defter d.o.o. Sarajevo
Ugovor - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 4) Ugovaranje i realizacija HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za sukcesivnu nabavku motornih ulja Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum BITS Computers d.o.o. Sarajevo
Odluka_nabavka informatičke i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka_nabavka usluga popravka neispravnih modula na sistemu Open Scape 4000 v10 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluka_nabavka usluga izrade projekta izgradnje garaže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum