Pretraga

Ukupno 3208
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka_nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje_UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2022
Odluka_nabavka usluga popravke i održavanja u policijskoj kućici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2022
Odluka_nabavka metalnih polica za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2022
Ugovor_nabavka inventurnih pločica_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2022 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Ugovor_usluge dezinfekcije, dezinsekcije i dr._MUP KS Ugovaranje i realizacija 02.12.2022 SANI-TOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci softvera_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2022 7.020,00 WISE TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga periodičnog pregleda i održavanja sistema vatrodojave i dr._LOT 1 Ugovaranje i realizacija 02.12.2022 VATROTEH inžinjering d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga periodičnog pregleda i održavanja sistema vatrodojave i sistema za automatsko gašenje i dr._MUP KS_LOT 2 Ugovaranje i realizacija 02.12.2022 VATROTEH inžinjering d.o.o. Sarajevo
Odluka_poništenje postupka nabavke materijala za grijanje_MUP KS Pokretanje i tok postupka 02.12.2022
Odluka o izboru ponuđača_nabavka štampanog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2022
Odluka_izbor ponuđača za nabavku pogonskog goriva_MUP KS (sukcesivna nabavka) Pokretanje i tok postupka 02.12.2022
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2022. Plan nabavki 30.11.2022
Odluka_pokretanje postupka javne nabavke višenamjenskog helikoptera s pratećom opremom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.12.2022
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2022. godinu Plan nabavki 02.12.2022
Ugovor_usluge iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje Ugovaranje i realizacija 18.11.2022 2.130,00 Mrkulić Company d.o.o Sarajevo _Hotel Hollywood
Ugovor o pružanju restoranskih usluga_MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.11.2022 6.200,00 Mrkulić Company d.o.o Sarajevo _Hotel Hollywood
Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja_MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.11.2022 6.984,00 Mrkulić Company d.o.o Sarajevo _Hotel Hollywood
Ugovor o nabavci promotivnog materijala za MUP Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2022 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka usluge laboratorijskog testiranja sirovinskog sastava i tehničkih svojstava dostavljenih uzoraka materijala Ugovaranje i realizacija 16.11.2022 BOSNAINSPEKT d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - nabavka auto guma Ugovaranje i realizacija 24.11.2022 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Odluka - nabavka fotoaparata UP Pokretanje i tok postupka 29.11.2022
Odluka_nabavka motornog vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2022
Odluka - poništava se postupak - Nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju LOT 2, LOT 3 i LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju, LOT 1 - Potrošni materijal za biološku laboratoriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2022
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma - 24.11.2022 Ugovaranje i realizacija 24.11.2022
Odluka_nabavka auto-kozmetike i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2022
Ugovor_nabavka kancelarijskog materijala za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.10.2022 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga popravka motornog vozila sa zamjenom dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2022 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluge objave oglasa Ugovaranje i realizacija 18.11.2022 1.876,68 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Ugovor_pružanje restoranskih usluga Ugovaranje i realizacija 26.10.2022 5.600,00 EMIRAN do.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci promotivnog materijala_MUP Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2022 1.813,50 EUROFER d.o.o. Tuzla
Odluka - nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka 16.11.2022
Ugovor - o nabavci itisona za kancelarije - UP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2022 Inter-com d.o.o. Zenica
Odluka - popravke i održavanje u policijskoj kućici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluga produženja tehničke podrške za IBIS sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka licenci Lot 5 MobilEdit Forensic Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka licenci Lot 6 Oxigen Forensic Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2022
Odluka - sukcesivna nabavka itisona Pokretanje i tok postupka 18.11.2022
Odluka - nabavka vozila za specijalne namjene Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 18.11.2022
Odluka - nabavka štampanih knjiga UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka - nabavka policijskih traka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka - nabavka pidžama za pritvor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka - nabavka posteljina za pritvor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka_nabavka građevinsko-zanatskih radova _PU Novi Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2022
Odluka_nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektroinstalacije i dr._PS Trnovo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2022
Odluka o pokretanju postupka usluga predviđenih Aneksom II dio B Zakona o JN (usluge oglašavanja) i Poziv za dostavljanje ponude Pokretanje i tok postupka 17.11.2022
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka Pokretanje i tok postupka 17.11.2022
Odluka_nabavka usluga iznajmljivanja opreme za prevođenje za potrebe održavanja VII regionalne konferencije IPA Pokretanje i tok postupka 17.11.2022
Odluka_usluge iznajmljivanja autobusa za potrebe VII regionalne koferencije IPA Pokretanje i tok postupka 17.11.2022
Ukupno po stranici 0,00 31.624,18 0,00