Konačna lista kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadeta za čin "POLICAJAC"