Skip to main content
Please wait...

Obavještenje sa listama konačnih rezultata za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata na svakom od testova i bodovnom listom kandidata koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za zapošljavanje za početni čin "Mlađi inspektor"

Lista broj 1 (373.01 KB)
Lista broj 2 (103.01 KB)
Rok od
Rok do