Obavještenje za kandidate sa terminima ljekarskog pregleda