Poništenje dijela Internog oglasa za unapređenje državnog službenika od 07.01. 2020.