Poništenje Internog oglasa za unapređenje državnog službenika broj 05-1-34-1-3539 od 19.06.2019. godine