Prijavni obrazac za interne oglase za unapređenje policijskih službenika u čin "samostalni inspektor"