Skip to main content
Please wait...

Priprema strategije za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika u Kantonu Sarajevo ulazi u završnu fazu

Današnjem sastanku s ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admirom Katicom prisustvovali su predsjednik Stručnog tima za pripremu prve strategije za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika u Kantonu Sarajevo Nermin Lagumdžija, te član Tima i zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić. Ovom prilikom, predstavnici Tima izvijestili su ministra Katicu o dosadašnjim aktivnostima i ishodima redovnih radnih sastanaka grupe, te fazi u kojoj se nalazi proces pripreme strategije. 

 "Prema podacima Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti KS, broj ovisnika o opojnim drogama obuhvaćen programima liječenja u periodu 2018-2022 je 9.312 pacijenata. Od tog broja, 2.913 se u predmetnom periodu po prvi put javilo u ovu ustanovu. Dakle, imamo gotovo tri hiljade novoprijavljenih ovisnika za liječenje u samo pet godina. Najveći broj prvih pregleda i tretmana su pacijenati ovisnici o Cocainu i Amfetaminu (tzv. Speed) - i ovo je samo dio podataka iz situacione analize koju priprema Stručni tim, a koji smo danas prezentovali na sastanku s ministrom Katicom", izjavio je zastupnik Rusmir Pobrić tokom sastanka.

 Šef Stručnog tima, dugogodišnji policijski rukovodilac u Sektoru narkotika Nermin Lagumdžija, izvijestio je ministra Katicu da se Tim vodio isključivo službenim podacima, koji su prikupljeni od velikog broja nadležnih institucija: MUP-a KS, Uprave policije MUP-a KS, Kantonalnog tužilaštva KS, Kantonalnog suda u Sarajevu, JU Zavod za bolesti ovisnosti KS, Ministarstva za rad i socijalnu politiku KS, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva zdravstva KS, te JU Terapijska zajednica Kampus. 

Na sastanku je naglašeno da su podaci zabrinjavajući i nedvosmisleno dokazuju masovnost i raširenost ove pošasti, te nažalost ubrzane trendove rasta. Pored situacione analize u oblasti, u toku je priprema i detaljnih akcionih planova po nadležnim institucijama, s konkretnim mjerama, odgovornim sektorima i odjeljenjima za implementaciju, planiranim budžetom, rokovima, te indikatorima uspješnosti provedbe strateških mjera. Akcioni planovi se pripremaju u konsultaciji s institucijama, prema podacima i prijedlozima koje dostavljaju Stručnom timu, a s kojima će se uskoro održati i zajednički radni sastanak, s ciljem finaliziranja prijedloga dokumenta. 

Ministar Katica najavio je da će sa svojim saradnicima iz Stručnog tima uskoro javnosti iznijeti cjelovite, detaljne informacije o rezultatima istraživanja i cjelokupnom procesu pripreme strategije, koji će biti prezentirani na javnom događaju, čija je organizacija planirana sredinom mjeseca novembra.