Skip to main content
Please wait...

Transparency International preporučuje metodologiju prijema policijskih službenika koju primjenjuje MUP KS

7, May 2024
studija

 Transparency International Bosne i Hercegovine, uz podršku Evropske unije, organizovao je konferenciju pod nazivom ,,Predstavljanje Studije sistema nacionalnog integriteta (NIS): Jačanje otpornosti na korupciju". Na konferenciji je predstavljen NIS za 2023. godinu s ocjenama svakog segmenta i identifikacijom glavnih nedostataka, uz iznošenje ključnih preporuka za poboljšanje. 

 

 U dijelu koji se odnosi na rad agencija za sprovođenje zakona, TI je analizirao resurse, nezavisnost, transparentnost, odgovornost, mehanizme integriteta i procesuiranje korupcije. 

 

Na kraju analize, Transparency International daje preporuke agencijama za sprovođenje zakona u dijelu koji se odnosi na transparentnost, te kao primjer koji treba slijediti navode MUP Kantona Sarajevo. „Potrebno je uložiti više napora u unapređenje transparentnosti prijema novih kadeta u policijske agencije, po uzoru na uspješne inicijative na noviu kantona, kao što su: Objavljivenja liste pitanja za provjeru opšteg znanja budućih policijskih službenika, kao i mlađih inspektora i uvođenje obaveze video i tonskog snimanja svake faze konkursa, uključujući proces ispitivanja morfološkog statusa kandidata, te propisno arhiviranje snimljenog materijala po završetku,“ navodi se u preporukama Transparency International. 

 

Ovu praksu kod prijema policijskih službenika primjenjuje samo MUP Kantona Sarajevo, a zbog dobrih rezultata i drugi kantoni se sve češće obraćaju za saradnju i pomoć. Najbolji primjer za to je MUP Bosansko-podrinjskog kantona kojima je MUP KS prošle godine stavio na raspolaganje svoje tehničke i informacione resurse za prijem novih policijskih službenika. Na osnovu ove saradnje su testiranje u Sarajevu izvršili novoprimljeni mlađi inspektori i policajci koji su zaposleni u Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde. Nastavno na tu saradnju, i ove godine će MUP Bosansko-podrinjskog kantona izvršiti testiranje i prijem 30 novih policijskih službenika. Metodologiju i resurse MUP-a Kantona Sarajevo koristio je i MUP Zeničko-dobojskog kantona prilikom prijema svojih policajaca.

 

U MUP-u Kantona Sarajevo – Upravi policije, prema ovoj metodologiji, u toku 2023. godine zaposleno je 195 novih policijskih službenika, te izvršeno testiranje za prijem još 250 policijskih službenika koji bi trebali početi sa radom nakon obuke u Policijskoj akademiji. Također, pri kraju je i procedura prijema za 30 mlađih inspektora u MUP Kantona Sarajevo-Upravu policije.