Skip to main content
Please wait...

Ministar Katica i predsjedavajući Okerić na sastanku u Zavodu za izgradnju KS: Koristiti domaće institucije za razvoj Kantona Sarajevo

31, May 2024

Vlada Kantona Sarajevo u potpunosti je opredijeljena za jačanje sigurnosnog organa MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije, kako kroz jačanje ljudskih resursa, tako i kroz osiguranje infrastrukturnih uslova za bolji i efikasniji rad za što se maksimalno trebaju iskoristiti domaće institucije, poruka je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice i predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elvedina Okerića sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, predvođenim direktoricom Belmom Barlov. Kako bi se po pitanju izgradnje novih objekata maksimalno uključila i poštovala struka, opredjeljenje Vlade je da se koriste institucije kao što su Zavod za izgradnju KS, Zavod za planiranje razvoja KS, Arhitektonski fakultet i druge prilikom izrade idejnih i glavnih projekata za nove objekte koji će se graditi. 

Na tragu toga, Vlada KS donijela je prošlog mjeseca i zaključak kojim je Zavod za izgradnju KS zadužen za pribavljanje investiciono-tehničke dokumentacije za projekte: izgradnja centralnog objekta MUP-a KS u ulici Kolodvorska, izgradnja hangara za potrebe MUP-a KS na lokalitetu Stup, izgradnja objekta Policijske uprave Trnovo i PU Ilidža i izgradnja hangara za višenamjensku letjelicu – helikopter. Na sastanku održanom u Zavodu predstavljene su aktivnosti poduzete na navedenim projektima i utvrđena dinamika daljnjeg postupanja.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić poručio je da je ova Vlada mnogo radila na jačanju sigurnosnog sektora u Kantonu Sarajevo, prevashodno kroz jačanje MUP-a Kantona Sarajevo, izmjenom zakonskih propisa, nabavkom opreme i zapošljavanjem novih policijskih službenika.

„Siguran sam da ćemo za dvije do tri godine, kada procjenjujemo da će u redove policije ući do 700 novih policijskih službenika – koji su zasnovali radni odnos po najsavremenijim i najtransparentnijim metodama, imati jedan potpuno restartovan dio društvenog sistema, te će MUP Kantona Sarajevo i Uprava policije biti primjer i drugim kantonima. To uključuje i obnovu i izgradnju infrastrukturnih kapaciteta gdje želimo maksimalan angažman naših domaćih, kantonalnih institucija i istrajat ćemo u tome,“ izjavio je predsjedavajući Okerić. Najavio je da će upravo on biti inicijator zajedničkog sastanka na kojem će okupti sve relevantne institucije koje trebaju dati svoj doprinos da infrastrukturni projekti MUP-a Kantona Sarajevo što prije počnu sa realizacijom.

Ministar Katica je upoznao predsjedavajućeg Okerića sa dosad poduzetim aktivnostima na gore navedenim projektima, te istakao izuzetnu saradnju sa Zavodom za izgradnju KS koji je strateški partner MUP-a Kantona Sarajevo. 

„Izgradnja centralnog objekta MUP-a KS veoma je zahtjevan i kompleksan projekat kojem pristupamo sa posebnom pažnjom i uz saradnju i stručne konsultacije sa Zavodom za izgradnju KS. Centralna zgrada je naš glavni insfrastrukturni prioritet.Za izgradnju novih hangara MUP-a KS na Stupu završili smo idejni projekat i dobili urbanističku dozvolu, projektni zadatak za izgradnju hangara za helikopter bit će završen sredinom narednog mjeseca, a adaptacija i dogradnja PU Novi Grad završit će se do kraja godine“, izjavio je ministar Katica. Izrazio je zahvalnost Vladi Kantona Sarajevo na podršci koju pruža ovim projektima, posebno predsjedavajućem Skupštine KS Elvedinu Okeriću koji se svesrdno zalaže za sve projekte MUP-a Kantona Sarajevo i jačanje sigurnosnog sektora u Kantonu Sarajevo.