Odjeljenje za unutrašnji nadzor, koordinaciju i usmjeravanje

Odjeljenje za unutrašnji nadzor, koordinaciju i usmjeravanje
Adresa: La benevolencije broj 16
Tel: 033 286 723
Fax: 033 653 584
E-mail:unutrasnjinadzor@mup.ks.gov.ba

 

2
Lokacijan: