Skip to main content
Please wait...

Strategije i akcioni planovi Uprave policije

AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU MALOLJETNIČKOG PRIJESTUPNIŠTVA I RAD SA MALOLJETNICIMA U KONTAKTU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM 2020 - 2022. GODINE Preuzmi
STRATEGIJA O SARADNJI I ODNOSIMA POLICIJE I MEDIJA U KANTONU SARAJEVO SA AKCIONIM PLANOM Preuzmi
AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KATONA SARAJEVO (2018. - 2021.) Preuzmi
AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE KRAĐA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO Preuzmi
STRATEGIJA I AKCIONI PLAN ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U KANTONU SARAJEVO Preuzmi