Skip to main content
Please wait...

Pojedinačni akti

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje_uplata doprinosa za pio_H.M. Interni dokument

Rješenje

Rješenje_uvođenje prekovremenog rada_septembar i oktobar 023_S.H. Interni dokument

Rješenje

Rješenja_uvećanje plaće_obavljanje poslova drugog radnog mjesta_august 023_MUP KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje o formiranju Stručnog tima Interni dokument

Rješenje

Ugovori o djelu_septembar 023_MUP KS Interni dokument

Ostalo

Rješenje_uvećanje plaće_obavljanje poslova s posebnom prirodom_T.A. Interni dokument

Rješenje

Rješenja_prekovremeni sati_august 023_MUP KS Interni dokument

Rješenje

Rješenja_povrat novčanih sredstava _polaganje stručnog ispita H.A. i T.Z. Interni dokument

Rješenje

Rješenje_prestanak radnog odnosa zbog odlaska u penziju_T.D. Interni dokument

Rješenje

Rješenja o formiranju radnih grupa_infrastrukturni projekti MUP-a KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje - troškovi prevoza avgust 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada za službeni put E.K. i N.M. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada za rad u Komisiji za ocjenu ispunjavanja uvjeta po ZONDINOM-u PU Hadžići i Trnovo Interni dokument

Rješenje

Rješenje - odlazak u mirovinu M.Č. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratna novčana pomoć E.K. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada troškova prevoza A.Č. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Zaključak o ispravci greške u rješenju za E.O. Interni dokument

Ostalo

Rješenje - uplata u PIO za E.H. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - refundacija troškova mob. telefona Dž.H. juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada za rad u komisijama za javne nabavke Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratni dodatak na plaću juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - odlazak u mirovinu M.S. i drugi Interni dokument

Rješenje

Rješenje - poslovi drugog radnog mjesta avgust 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - pripravnost za rad juli 2023. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - uplata u PIO za M.M. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - izmjena rješenja za F.H. Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada za troškove prevoza B.A. Interni dokument

Rješenje

Rješenje o izmjeni Rješenja o uspostavljanju Disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje - imenovanje u komisije za javne nabavke Uprave policije MUP-a KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje - prekovremeni rad - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratni novčani dodatak na plaću - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - poslovi drugog radnog mjesta avgust 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juni 2023 Interni dokument

Rješenje

Odluka - službeno putovanje A.S. Interni dokument

Odluka

Rješenje - poslovi drugog radnog mjesta - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - troškovi prevoza juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratni dodatak na plaću juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Ugovor o djelu M.K. Interni dokument

Ostalo

Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - naknada za rad u Komisiji za ocjenu ispunjavanja uvjeta po ZOOBS-u PU Novi Grad Interni dokument

Rješenje

Rješenja_uvećanje osnosvne plaće_obavljanje poslova drugog radnog mjesta_juli 023_MUP KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje - odlazak u mirovinu E.O. i drugi Interni dokument

Rješenje

Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juni 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenje - jednokratni novčani dodatak na plaću - mart 2023 Interni dokument

Rješenje

Rješenja_prekovremeni sati_juli 2023_MUP KS Interni dokument

Rješenje

Rješenje_uplata doprinosa za PIO_D.S. Interni dokument

Rješenje

Ugovori o djelu_august 2023_MUP KS Interni dokument

Ostalo