Poziv za dostavljanje inicijalne ponude i pregovore u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja s jednim ponuđačem za nabavku građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krova na objektu u ulici Envera Šehovića