Skip to main content
Please wait...

Izgubljeni dokumenti

IZGUBILI STE DOKUMENTE? – Kako doći do duplikata izgubljenih dokumenata?

  • LIČNA KARTA
  • PUTNA ISPRAVA
  • VOZAČKA DOZVOLA
  • SAOBRAĆAJNA DOZVOLA
  • ORUŽANI LIST

Kada izgubite neki od gore navedenih dokumenata , dužni ste tu činjenicu odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka , a nakon toga u mjestu prebivališta zatražiti  izdavanje duplikata.

Policija izdaje potvrdu o činjenici gubitka , nestanka ili krađe dokumenta , nakon čega građanin o svom trošku , objavljuje dokumenat nevažećim u Službenim novinama.

Sljedeći korak  , nakon proglašavanja dokumenta nevažećim , je podnošenje zahtjeva za izdavanje novog dokumenta.

U slučaju naknadnog pronalaska dokumenta , dužni ste odmah dokumente vratiti nadležnoj policijskoj službi koja vam je izdala duplikat.