Pretraga

Ukupno 1778
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Sukcesivna isporuka pogonskog goriva za automobile Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pet službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.12.2015 239.058,20
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2015 14.607,20
Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača za nabavku roba - nabavka municije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.11.2015 14.040,20
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za troškove keteringa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2015 1.200,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku blindiranih - protivpožarnih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2015 3.000,00
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine
Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku ski-karata za sezonu 2015/2016. godina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2015
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku ski-karata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2015 9.000,00
Tenderska dokumentacija - Otvoreni-međunarodni postupak javne nabavke poludubokih čizama
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku poludubokih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.12.2015 420.000,00
Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata u org. jedinicama MUP-a KS
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2015 18.500,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku gumenih čunjeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2015 2.400,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka rukavica za barutni test Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 6.000,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku materijala za Odjeljenje krim.teh. forenz. lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 4.750,00
Odluka o objavljivanju Izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki 29.10.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Nabavka usluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015 5.476,79
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku SU bežičnog komunikacijskog uređaja
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku softvera - programa evidencije izlaznih faktura i materijalnog knjigovodstva
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku opreme za službene pse
Tenderska dokumentacija - Otvoreni postupak javne nabavke službenih motornih vozila sa policijskim obilježjima
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva - nabavka municije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2015 13.000,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka - nabavka pet službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2015 188.034,18
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluga popravke mašina za izradu fotografija Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.08.2015 26.559,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka putničkog motornog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2015 44.460,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - nabavka i zoblasti odbrane i sigurnosti, policijske opreme - vatrenog naoružanja Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 06.10.2015 1.752.413,13
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemijskih sredstava Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2015 115.818,30
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2015
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2015 1.000,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku telefonskih aparata itd. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2015 4.000,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i izradu policijskih činova itd. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2015 6.000,00
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka alata i pribora za potrebe Servisa za teh. i hig. održavanje i Auto-servisa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dijelovi policijske uniforme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - taktičkih komunikatora
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma usluge servisiranja m.v. marke "Nissan"
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka itisona
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka pogonskog goriva za automobile
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - servisiranje motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - servisiranje kopir aparata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja računara
Odluka o provođenju postupka - nabavka naramenica za čin
Odluka o provođenju postupka - nabavka avio karti
Tenderska dokumentacija - nabavka putničkog motornog vozila
Odluka o provođenju postupka - nabavka hemijskih sredstava
Odluka o provođenju postupka - nabavka amblema
Ukupno po stranici 2.889.317,00 0,00 0,00