Skip to main content
Please wait...
Prebivalište Okolnosti nestanka

Ime, ime oca, prezime i nadimak:
DUNJA (Ešref ) DAKAR
Pol:
Datum i mjesto rođenja:
06.01.1948
Zemun
Državljanin: BiH
Jukićeva broj 41
Centar - Sarajevo
Datum nestanka: 09.02.2014
Datum prijave nestanka: 09.03.2014
Okolnsti nestanka:
Udaljila se 02.09.2014.godine oko 09.30 sati sa adrese stanovanja u nepoznatom pravcu.
Napomena:
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".
Organ koji ga potražuje
OKP PU Centar Sarajevo