Skip to main content
Please wait...

Ministar Katica pozvao državne organe da pojednostave procedure za nabavku policijskih uniformi

9, Jul 2024
m1

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica uputio je poziv državnim organima Bosne i Hercegovine da pojednostave procedure za nabavku policijskih uniformi. Katica se pozvao na sastanak održan u maju ove godine, a na kojem su federalni ministar unutrašnjih poslova i kantonalni ministri unutrašnjih poslova donijeli zaključak da zatraže od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku izmijene Pravilnik o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti. Navedeno je zatraženo zbog evidentnih poteškoća sa kojima se susreću policijski organi u FBiH u postupku nabavki policijskih uniformi.

Ministar Katica je podsjetio da već godinama unazad MUP Kantona Sarajevo osigurava sredstva u budžetu za nabavku uniformi, ali da i dalje postoje opstrukcije zbog kojih policijski službenici koriste stare i iznošene uniforme.

„Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo PRVA je pokrenula nabavku policijskih uniformi još u novembru prošle godine, odmah nakon usvajanja federalne uredbe o jedinstvenim policijskim uniformama. 14 žalbi na postupak nabavke je pristiglo! I, ne samo nama u Kantonu Sarajevo, nego i svim ostalim kantonima! Imamo tzv. profesionalne žalitelje i obarače tendera kojima se država treba ozbiljno pozabaviti, a volio bih i kada bismo u medijima više čitali o tome ko ulaže žalbe i opstruira nabavke,“ kazao je ministar Katica i dodao:
„ Održali smo sastanak na nivou cijele FBiH, a FMUP uputio je zahtjev prema Vijeću ministara BiH u kojem tražimo izmjene Pravilnika o postupcima dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti, tj. da se nabavka uniformi izuzme iz postupka javnih nabavki! Ovo je problem da kojim se suočavaju gotovi svi kantoni u FBiH i jedinstveni smo u stavu da bez podrške viših nivoa vlasti i iznalaženja zajedničkog rješenja, nabavke uniformi ne mogu biti provedene. Dakle, neka nam država pomogne i olakša nabavku uniformi za naše policajace i mi ćemo ih nabaviti ODMAH,“ poručio je ministar Katica.

„Raduju me najave da će se u parlamentarnoj proceduri uskoro naći izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama jer je problem podnošenja žalbi u postupcima javnih nabavki, zaista eskalirao. U mnogim postupcima koje smo pokrneuli, tzv profesionalni žalitelji usporavaju postupak javne nabavke do te mjere da ona gubi svaki smisao,“ dodao je ministar.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo donijela je odluku o pokretanju otvorenog postupka „Nabavka dijelova uniforme za policijske službenike MUP-a Kantona Sarajevo (klasična uniforma, svečana uniforma, uniforma za rad u inostranstvu i cipele i čizme u oktobru, 2023.godine. Vrijednost nabavke iznosila je 3,8 miliona KM, ali ista nije realizovana do danas zbog velikog broja uloženih žalbi.

 

Tag