Odjeljenje krim policije Hadžići i Trnovo

Odjeljenje krim policije Hadžići i Trnovo

Adresa: 6. marta broj 10
Tel: 033 421 021, 033 256 372
Fax: 033 407 291

E-mail:krimpolicija.hadzici@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: