Odjeljenje krim policije Ilidža

Odjeljenje krim policije Ilidža

Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 1
Tel: 033 623 153
Tel:033 624 206
Fax: 033 407 290

E-mail: krimpolicija.ilidza@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: