Policijska stanica Hadžići

Policijska stanica Hadžići

Adresa: 6. marta broj 10
Tel: 033 255 674

Fax:033 407 291
E-mail:ps.hadzici@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: