Policijska stanica Ilidža

Policijska stanica Ilidža

 

Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 1
Tel: 033 623 454
Fax: 033 639 000
E-mail:ps.ilidza@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacija: