Policijska stanica Ilidža

Policijska stanica Ilidža

 

Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 1
Tel: 033 623 454, 033 234 261
Fax: 033 407 290
E-mail:ps.ilidza@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: