Policijska stanica Trnovo

Policijsko odjeljenje Trnovo Adresa: Pendičići bb
Tel: 033 439 096, 033 439 000
Fax: 033 439 176
E-mail: ps.trnovo@mup.ks.gov.ba

 

 

Lokacijan: