Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku

Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku 

Adresa: La benevolencije broj 16
Tel: 033 286 762
Fax: 033 221 398
E-mail:ktf.kdz@mup.ks.gov.ba
E-mail:ktf@mup.ks.gov.ba

 

Lokacijan: