Odjeljenje krim policije Ilijaš

Odjeljenje krim policije Ilijaš

Adresa: Hašima Spahića 17-1
Tel: 033 475 532
Tel:033 475 531

Fax: 033 475 553
E-mail:krimpolicija.ilijas@mup.ks.gov.ba 

 

 

 

Lokacijan: