1. Policijska uprava

 

Adresa: Logavina 10
Tel: 033 283 103, 033 255 659,

Fax: 033 233 729

E-mail: pu1@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: