1. Policijska uprava

 

Adresa: Logavina 10
Tel: 033 407 120, 033 442 035
Fax: 033 233 729

E-mail: pu1@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: