Policijska stanica Stari Grad

Policijska stanica Stari Grad

 

Adresa: Logavina 10
Tel: 033 283 105, 033 441 913
Fax: 033 407 118
E-mail: ps.sgrad@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: