Policijska stanica Stari Grad

Policijska stanica Stari Grad

 

Adresa: Logavina 10
Tel: 033 442 035
Fax: 033 233 729
E-mail: ps.sgrad@mup.ks.gov.ba 

Lokacija: