Sektor za materijalno finansijske poslove

Sektor za materijalno finansijske poslove
Adresa: Zmaja od Bosne broj 9
Tel:  033 286 747
Fax: 
033 655 917

E-mail: sektor.matfin@mup.ks.gov.ba

 

Lokacija: