Odjeljenje krim policije Novo Sarajevo

Odjeljenje krim policije Novo Sarajevo

 

Adresa: Zmaja od Bosne 15
Tel: 033  283 315, 033 283 316
Fax: 033 286 862
E-mail: krimpolicija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: