Policijska stanica Novi Grad

Policijska stanica Novi Grad

 

Adresa: Prvomajska 22
Tel: 033 451 211, 033 450 050
Fax: 033 472 467
E-mail:ps.ngrad@mup.ks.gov.ba

 

Lokacijan: