Policijska stanica Novo Sarajevo

Policijska stanica Novo Sarajevo

 

Adresa: Zmaja od Bosne 15
Tel: 033 283 305, 033 616 723
Fax: 033 617 394
E-mail: ps.nsarajevo@mup.ks.gov.ba 

 

 

Lokacijan: