Policijska stanica Dobrinja

Policijska stanica Dobrinja

 

Adresa: Dobrinjske bolnice do br.14
Tel: 033 451 020, 033 407 950
Fax: 033 256 546, 033 407 953

E-mail: ps.dobrinja@mup.ks.gov.ba

 

Lokacijan: