SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU HADŽIĆI

Lokacija – ul. 6. marta br. 10 (zgrada PS)

e-mail administracija.hadzici@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 256 374
fax +387 (0) 422 971

   

-registracija motornih vozila, tel. +387(0)33 420 364, -vozačke dozvole, prijem zahtjeva, obrada i izdavanje, tel. +387(0)33 256 379,

-lične karte-prijem zahtjeva, prebivalište/boravište i putne isprave, tel. +387(0)33 256 371

 

 

koordinator - Danijel Franjić-informacije o svim postupcima, tel. +387 (0) 33 422 971

 
 

 

 

Lokacijan: