SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU ILIJAŠ

Sektor za administraciju Ilijaš
Lokacija–ul.Hašima Spahića broj 17a (zgrada PS)–sjedište Sektora u punom kapacitetu

e-mail administracija.ilijas@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 401 951
fax +387 (0) 33 475 554

   
   
koordinatorica – Vahida Mulić –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 475 550 
 

 

  

 

Lokacijan: