SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU VOGOŠĆA

Lokacija– ul. Samira Gradišića broj 3-a (zgrada PS)–sjedište Sektora u punom kapacitetu

e-mail administracija.vogosca@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 432 527
fax +387 (0) 33 436 128

 

   
   
koordinatorica – Sabiha Suljević –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 580 823 
 

 

  

Lokacijan: