SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU VOGOŠĆA

Lokacija– ul. Samira Gradišića broj 3-a (zgrada PS)–sjedište Sektora u punom kapacitetu

-lične karte, prebivalište/boravište, tel. +387(0)33 580 821; +387(0)33 580 824

-vozačke dozvole, tel. +387(0)33 580 822; +387(0)33 580 824

e-mail administracija.vogosca@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 432 527
fax +387 (0) 33 436 128

   
   
koordinatorica – Sabiha Suljević –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 580 823 
 

 

  

Lokacijan: