SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU STARI GRAD

lokacija:

 

ul. Zelenih beretki br. 4 – sjedište Sektora -
upravni postupci, pisarnica, registracija vozila i prijem zahtjeva vozačih dozvola
e-mail administracija.sgrad@mup.ks.gov.ba
tel. +387(0)33 407 168
fax +387(0)33 445-231

   
koordinatorica – Dženana Ibišević– informacije o svim postupcima
tel. + 387(0)33 407 163
 

 

Lokacijan: