SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU STARI GRAD

lokacija:

 

ul. Zelenih beretki br. 4 – sjedište Sektora

-izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, prijem zahtjeva za izdavanje ličnih karata i putnih isprava, tel. +387(0)33 239 410

-prebivalište/boravište, tel. +387(0)33 407 160; +387(0)33 407 161; +387(0)33 407 167                                                
e-mail administracija.sgrad@mup.ks.gov.ba
fax +387(0)33 445-231

   
koordinatorica – Dženana Ibišević– informacije o svim postupcima, tel. + 387(0)33 407 163  

 

Lokacijan: